SE SYNER!

Posted on Feb 1, 2015

Kattas Figurteater kombinerer kunstuttrykk og teaterhistorisk kunnskap i formidlingsforestillingen SE SYNER!

Bli med oss på å utforske synsmaskinene, vi kan lure øynene våre til å se ting som egentlig ikke finnes!

5.januar 2015 åpnet Preus museum utstillingen «Fra synsmaskiner til Instagram» som er Preus museums feiring av 20 år som nasjonalt fotomuseum! Det kommer til å bli mye spennende og morsomt å se, og en spesielt fin innføring i fotografi generelt og mange unike sider ved mediet spesielt.

Vi er så heldige at vi får være med på laget. Vi dukker entusiastisk ned i de ulike «synsmaskinene» museet har i samlingen, og lager ulike små spill rundt dem. Synsmaskiner lurer øynene våre til å se ting som egentlig ikke skjer eller ikke finnes. Det kalles synsbedrag og kan brukes blant annet når man spiller dukketeater.

Spillene er både humoristiske og tekniske, og vil egne seg for elever fra 1. til 7. klasse. Vi tilrettelegger for de ulike alderstrinnene.

Kattas vil vise teater om hva som skjedde med underholdningen før den ble til foto, film, radio og fjernsyn. Vi spiller med skyggefigurer som kan forvandles fra mennesker til dyr eller fra en munk til et spøkelse! Vi viser en mekanisk teater der vogner og hester og mennesker går nesten helt av seg selv. Vi viser bilder som skapes av lys og skygge og farget glass. Alt vi spiller med er kopier av historiske gjenstander som finnes i museets samlinger.

Elevene vil se spillet sammen i utstillingene (10-15 minutter). Deretter deler vi gruppa i to, og halvparten får prøve seg som figurteaterspillere sammen med Kattas, mens resten av gruppa får se utstillingen sammen med en av våre formidlere. Etter ca 30 minutter bytter vi. Vi tilbyr også forslag til etterarbeid, der elevene kan lage egne teaterfigurer når de kommer tilbake til skolen.

For bestilling og mer informasjon, kontakt formidlingsansvarlig Ingri Østerholt

Mail: ingri.osterholt@preusmuseum.no tlf:40 44 21 04

Passer for 1. -7. trinn

Varighet: 90 minutter.

Kostnad: Honorar til Kattas, 6646,- pr dag

2-3 grupper pr dag

Maks 30 elever pr gruppe.