Kattas Figurteater Ensemble

Posted on May 28, 2012
Kattas Figurteater Ensemble

KATTAS FIGURTEATER ENSEMBLE, TØNSBERG, NORWAY

Kattas Figurteater Ensemble er Norges største selvstendige figurteater. Ensemblet engasjerer mange av de fremste figurteaterkunstnerne i det frie feltet og driver dessuten aktiv rekruttering til denne scenekunstformen. Teatrets leder, Anne Helgesen har arbeidet med figurteater som figurspiller, dramatiker og instruktør siden 1985. I 2003 tok hun sin teatervitenskapelige doktorgrad med avhandling om norsk figurteaterhistorie. Kombinasjonen av akademisk kunnskap og praktisk teaterarbeid preger teatrets profil.

 

Kattas kombinerer fysisk skuespillekunst med tradisjonelt figurspill og med nyere former for animasjon både manuelt og digitalt. Figurens rolle veksler fra forestilling til forestilling. Den kan være et objekt, en ytre eller indre kraft eller en metafor. Relasjonene mellom spiller og figur utforskes kontinuerlig som kunstnerisk virkemiddel. Dette gjenspeiler seg i produksjoner som io (2001) – en ordløs dramatisering av en norsk tegneserie, i Bodies in Motion (2004) – der bildekunstneren Kjartan Slettemarks ”Bodies-skulpturer” rives ned fra galleriveggen og animeres, og i Ariel (2005) der de poetiske, litterære bildene i den kjente svenske forfatteren Göran Tunströms novelle over føres til visuelle sceniske bilder. I Schjostakovitsoperaen Presten og hans tjener Balda (2007) tok vi i bruk humor og slapsticks fra tegnefilm og tradisjonell mimekunst, i våre produksjoner med Grå Gubber (2008-10) arbeidet vi med å bygge opp et galleri med faste rollefigurer slik vi finner det i folkelig figurteater og i commedia dell´arte. I vår forestilling Askeladden og de 100 hjelperne (2010), arbeidet vi spesifikt med norsk folkekultur. Dessuten prøver vi ut relasjonene til publikum og ulike former for publikumsmedvirkning. I 2011 produserte vi DUKKEHJEM – figurlig talt etter Ibsen der dukkehusmetaforen ble brukt som det gjennomgripende regikonseptet. 

 

Kattas Figurteater Ensemble har faste lokaler i Papirhuset Teater i Tønsberg, men turnerer både nasjonalt og internasjonalt. I de senere år har Kattas gjestet Sverige, Danmark, Finland, Russland, Litauen, Slovenia, Kroatia, Bosnia Frankrike, Irland, Iran, Polen og Pakistan.

 

Kontaktinfo:

mail: anne(at)kattas.no

mobil: +47 97080265

postadresse: Adlersgate 31, 3116 Tønsberg